Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Başvuru tarihi itibariyle açık ve örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci ya da açık ve örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişiler BİGG programına başvurabilir. Başvurduğu tarih itibariyle herhangi bir şirkette ortaklığın bulunmaması gerek

Evet, başvurabilir. Mevzuatta yapılan değişikliler sonrasında 2021-1 çağrı dönemi itibariyle açık ve örgün öğrenim veren üniversitelerin ön lisans ve lisans programına kayıtlı öğrencileri ve mezunları BİGG programına başvuru yapabilir.

Hayır, yapılamaz. Aynı çağrı döneminde tek bir iş fikri ile başvuru yapılabilir.

Online başvuru sonrasında ilk incelemeniz yapılır ve projenin uygulama esaslarına ve şekil şartlarına uygunluk sağlayan girişimciler çağrı dönemi için tasarlanmış eğitim ve mentorluk hizmetleri sonucunda hazırlayacakları iş planı ile 2. Aşama başvurularına hazır hale gelirler. Süreç içinde yapılacak değerlendirmeler ile uygun bulunan girişimciler panele gönderilerek TÜBİTAK tarafından değerlendirm

Hayır, yok. Programa her alandan teknoloji odaklı yenilikçi iş fikirleri sunulabilir. Fikrinizin test etmek için bigg.tubitak.gov.tr‘de bulunan küçük “İş Fikri Testi”ni kendinize uygulayabilirsiniz.

Hayır, başvuramaz. Başvuru öncesi şirket ortaklık yapısından ayrılması durumunda başvuru yapılabilir.

BIGG Programı’na ekip olarak başvuru zorunluluğu yoktur. Bir ekip ile programa dâhil olmanız, farklı disiplinleri takımınızda bulundurmanız sizi güçlü kılacaktır.

Başvuru yapma hakkınız vardır. Fakat çalışmalara başlarken bir uygulayıcı kuruluş seçmek zorundasınız.

Hayır, uygulanmaz. 2. Aşamada destek alacak girişimci için, Ticaret Odaları ve Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde, şirket kuruluş giderlerinde uygulanan bir muafiyet yoktur. Bir takım kuruluş giderleri 1512 Programı 2. Aşama kapsamında destek kapsamında olacaktır.

Tüm eğitim ve mentorluk hizmetleri Anadolu Üniversitesi ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi’nde gerçekleşecektir. Aynı zamanda eğitimler ve mentorluklar için online eğitim seçeneği sunulacaktır.

1512 programının, biri tematik alanlar, biri yeşil büyüme olmak üzere her yıl en az 2 (iki) çağrısı açılması planlanmaktadır. Ancak çağrı tarihleri için belirli bir zaman aralığı yoktur.

Çağrıda belirtilen başvuru evraklarının ön başvuru tarihinde başvuru yapılan Uygulayıcı Kuruluşa ibraz edilmesi gerekmektedir.

Evet, BİGG-1512 Girişimcilik Destek Programının 2023 yılı çağrısında, aşağıda belirtilen tematik alanlar kapsamındaki başvurular kabul edilecektir: Akıllı Ulaşım, Akıllı Üretim Sistemleri, Enerji ve Temiz Teknolojiler, İletişim ve Sayısal Dönüşüm, Sağlık ve İyi Yaşam, Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme. Bununla birlikte sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında Yeşil Büyümeye de öncelik verilecektir

Evet, aynı proje ile iki aşama devam ediyor. İlk aşama iş fikri başvurusu ve değerlendirmesi, ikinci aşama iş planının başvurusu ve değerlendirilmesi şeklindedir. Başvuru sahibi de her iki aşamada aynı kişi olmalıdır.

Hayır, alınamaz. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan teknogirişim sermaye desteği almış kişiler iş fikri başvurusunda bulunamaz.

Hayır, Proje yürütücüsünün TÜBİTAK tarafından belirtilen başvuru koşullarını sağlaması durumunda, ekipteki diğer üyelerin bu şartları sağlaması özellikle beklenen bir şey değildir.

Hayır, gerçekleştirilecek faaliyetler tamamen ücretsizdir.

Destekleyenler ve İşbirlikleri